Huyện miền núi ở Quảng Nam xảy ra động đất 2.5 độ richter789BET-