Báo Indonesia: Thua Iraq càng xát muối nỗi đau bị loại của tuyển Việt Nam