Chung cư vừa dứt 'cơn sốt', đến lượt đất nền ven đô tăng giá